Sầm Sơn

Showing all 12 results

Cách biển 70m

7 phòng ngủ

Có Sân Vườn

20 - 25 khách

Xem chi tiết

Cách biển 400m

7 phòng ngủ

Có Sân Vườn

20 - 25 khách

Xem chi tiết

Cách biển 400m

9 phòng ngủ

Có Sân Vườn

20 - 27 khách

Xem chi tiết

Cạnh biển

6 phòng ngủ

Có Sân Vườn

20 - 30 khách

Xem chi tiết

Cách biển 200m

8 phòng ngủ (6 phòng đơn và 2 phòng đôi)

Có Sân Vườn

20 - 25 khách

Xem chi tiết

Cách biển 150m

7 phòng ngủ

Có Sân Vườn

20 - 23 khách

Xem chi tiết

Gần biển

7 phòng ngủ

Có Sân Vườn

20 - 24 khách

Xem chi tiết

Gần biển

7 phòng ngủ

Có Sân Vườn

20 - 30 khách

Xem chi tiết

Cách biển 400m

7 phòng ngủ

Có Sân Vườn

20 - 25 khách

Xem chi tiết

Cách biển 70m

5 phòng ngủ

Có Sân Vườn

15 - 20 khách

Xem chi tiết

Cạnh biển

Có nhiều dạng phòng cho bạn lựa chọn

Có Sân Vườn

từ 2 - 8 khách

Xem chi tiết

Gần biển

8 phòng ngủ

Có Sân Vườn

20 - 25 khách

Xem chi tiết

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?