Đại Lải

Showing all 16 results

Flamingo Đại Lải Resort

4 phòng

Có Sân Vườn

12 người lớn - 6 trẻ em dưới 12 tuổi

Xem chi tiết

Flamingo Đại Lải Resort

3 phòng

Có Sân Vườn, Có Bể Bơi, Khuôn viên BBQ, Bể bơi điện phân muối, Nội thất hiện đại, sang trọng, Tiêu chuẩn 5 sao

7 người lớn - 3 trẻ em dưới 12 tuổi

Xem chi tiết

Flamingo Đại Lải Resort

3 phòng ngủ

Có Sân Vườn

10 người lớn - 4 bé dưới 12 tuổi

Xem chi tiết

Venus By Flamingo Đại Lải

3 phòng ngủ

Có Sân Vườn

10 người lớn - 4 bé dưới 12 tuổi

Xem chi tiết

Flamingo Đại Lải, Vĩnh Phúc

3 phòng ngủ

Có Sân Vườn

sức chứa tiêu chuẩn là 10 người lớn và 4 trẻ em dưới 12 tuổi.

Xem chi tiết

Flamingo Đại Lải, Vĩnh Phúc

7 phòng ngủ

Có Sân Vườn

Sức chứa tiêu chuẩn cho 14 người lớn và 8 trẻ em dưới 12 tuổi.

Xem chi tiết

Flamingo Đại Lải, Vĩnh Phúc

4 phòng ngủ

Có Sân Vườn

Sức chứa tiêu chuẩn cho 12 người lớn và 6 trẻ em dưới 12 tuổi.

Xem chi tiết

Flamingo Đại Lải, Vĩnh Phúc

3 phòng ngủ

Có Sân Vườn

Sức chứa tiêu chuẩn cho 10 người lớn và 4 trẻ em dưới 12 tuổi.

Xem chi tiết

Flamingo Đại Lải, Vĩnh Phúc

3 phòng ngủ

Có Sân Vườn

Sức chứa tiêu chuẩn cho 10 người lớn và 4 trẻ em dưới 12 tuổi.

Xem chi tiết

Flamingo Đại Lải, Vĩnh Phúc

3 phòng ngủ

Có Sân Vườn

Sức chứa tiêu chuẩn cho 10 người lớn và 4 trẻ em dưới 12 tuổi.

Xem chi tiết

Flamingo Đại Lải, Vĩnh Phúc

5 phòng ngủ

Có Sân Vườn

Sức chứa tiêu chuẩn cho 14 người lớn và 8 trẻ em dưới 12 tuổi.

Xem chi tiết

Flamingo Đại Lải, Vĩnh Phúc

3 phòng ngủ

Có Sân Vườn

Sức chứa tiêu chuẩn cho 10 người lớn và 4 trẻ em dưới 12 tuổi.

Xem chi tiết

Flamingo Đại Lải, Vĩnh Phúc

2 phòng ngủ

Có Sân Vườn

Sức chứa tiêu chuẩn cho 8 người lớn và 4 trẻ em dưới 12 tuổi.

Xem chi tiết

Flamingo Đại Lải, Vĩnh Phúc

8 phòng ngủ

Có Sân Vườn

Sức chứa tiêu chuẩn cho 10 người lớn và 4 trẻ em dưới 12 tuổi.

Xem chi tiết

Flamingo Đại Lải, Vĩnh Phúc

1 phòng ngủ

Có Sân Vườn

Sức chứa tiêu chuẩn cho 2 người lớn và 1 trẻ em dưới 12 tuổi.

Xem chi tiết

Flamingo Đại Lải, Vĩnh Phúc

5 phòng ngủ

Có Sân Vườn

Sức chứa tiêu chuẩn cho 14 người lớn và 8 trẻ em dưới 12 tuổi.

Xem chi tiết

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?